Wat is ruis in communicatie?

 

Er zijn vele communicatiebegrippen die personen die zich nooit verdiept hebben in communicatie wellicht niet kennen. Ruis zal er hier ongetwijfeld een van zijn. Het is eigenlijk een simpele omschrijving voor als zich een probleem in de communicatie voordoet. Al denkt een leek misschien eerder aan een storende televisie, ruis betekend in de communicatie dus iets anders.

Er is sprake van twee verschillende soorten ruis, dit zijn interne en externe ruis. Interne ruis ontstaat vaak doordat de boodschapper niet duidelijk kan overbrengen aan de ontvanger wat hij of zij duidelijk wil maken. Dit kan ermee te maken hebben dat iemand zenuwachtig is of bijvoorbeeld niet de juiste woorden spreekt om te kunnen zeggen wat ie wil.

Wanneer er externe ruis voorkomt heeft dit met factoren van buitenaf te maken. Hier zijn een aantal voorbeelden van te geven. Zoals een telefoonverbinding die niet duidelijk is. Of een omgeving die zeer luidruchtig is waardoor je elkaar slecht verstaat. of een derde partij die door een ander gesprek heen praat.

Beide vormen van ruis kunnen een communicatie uitwisseling onprettige gevolgen geven. Al kan dit soms ook juist grappig uitpakken. Maar over het algemeen is ruis niet bevorderlijk.