Gevoelens en communicatie

Sommige mensen hebben hun hart op de tong liggen. Hiermee wordt aangegeven dat ze heel gemakkelijk uitspreken wat ze voelen. Voor andere mensen is het juist heel lastig om te zeggen wat ze voelen. In de praktijk zijn het met name vrouwen die minder moeite hebben om hun gevoelens en emoties onder woorden te brengen. Mannen zijn over het algemeen meer binnenvetters en hebben het van nature ook minder nodig om hun gevoelens te uiten in woorden.

Ook opvoeding speelt hierbij een duidelijke rol. Zo zie je vaak dat ouderen mensen veel minder woorden gebruiken voor het uiten van hun gevoelens dan jongere mensen. Dit heeft te maken met het feit dat er vroeger in zijn algemeenheid veel minder openlijk uitingen van affectie werden getoond. In de loop van de jaren zijn mensen zich veel meer bezig gaan houden met persoonlijke relaties dan in de generaties daarvoor.

In liefde gevoelens laten zien is niet voor iedereen gemakkelijk. Dit kan in relaties communicatiestoornissen teweeg brengen. Wanneer één van de twee gewend is om te zeggen wat hij/zij voelt, kan het zijn dat het uitblijven daarvan door de ander als een gebrek aan liefde wordt ervaren.

Je gevoelens uiten kan ook door middel van lieve gebaren. Denk daarbij aan het sturen van een kaartje, het geven van een bloemetje of bijvoorbeeld jeEigenTaart bakken voor iemand. Daar hoeven geen woorden aan te pas te komen en de ander voelt toch dat hij/zij erg gewaardeerd wordt. Ieder mens heeft het nodig om zich veilig en geliefd te voelen. Daarom is het van cruciaal belang om genegenheid te tonen binnen een relatie. De manier waarop dit gecommuniceerd wordt, is per koppel verschillend. Zolang je van elkaar weet welke taal hiervoor wordt gebruikt, maakt het niet uit. Indien dit niet het geval is, kan men met behulp van een coach leren om elkaar beter te verstaan.

Gevoelens van ontevredenheid of boosheid bespreken is over het algemeen nog moeilijker. Dit geldt zowel voor liefdesrelaties, familie aangelegenheden en vriendschappen. Toch kan het soms nodig zijn om deze gevoelens kenbaar te maken om een relatie goed te houden. Wanneer emoties opgekropt worden, kan dit veel stress veroorzaken en tussenbeide komen te staan.

In zo’n geval kan het helpen om een rustige omgeving te kiezen om het gesprek te voeren. Een boswandeling is bij voorbaat al rustgevend.

Als de emoties erg hoog opgelopen zijn, kan het wenselijk zijn om deze eerst op papier te zetten. Indien iemand erg boos is, is het erg waarschijnlijk dat dit doorklinkt in de stem. Degene die luistert zal minder goed horen wat er gezegd wordt door de manier waarop het gezegd wordt. Een brief is neutraler en zal zowel voor de schrijver als de lezer rust in de emoties brengen. De kans is groot dat de kern van de boodschap dan veel beter overkomt.