Wat betekend levelen?

 

De betekenis van het woord levelen is simpel gezegd het op een lijn komen tussen de zender en ontvanger van een boodschap tijdens het uitwisselen van communicatie. Dit kan op een aantal manieren. Het geldt daarbij zowel voor verbale als non-verbale vormen van communiceren. Zo kan het belangrijk zijn om dit goed onder de knie te hebben wanneer een gesprek anders verloopt dan verwacht was of dan dat iemand gehoopt had.

Door te oefenen kun je jezelf tot op zeker hoogte aanleren om te levelen met iemand. Wanneer je al snel in een belangrijk gesprek merkt dat je op een andere golflengte zit kun je jouw manier van spreken aanpassen om zodoende wat meer op dezelfde hoogte dan jouw tegenspreker te komen. Dit hoeft lang niet altijd. Maar wanneer een belangrijk zakelijk gesprek voert en je erbij gebaat bent je boodschap zo goed mogelijk over te brengen kan dit enorm helpen. Ook als ontvanger die een goede indruk wil achterlaten en begrip wil tonen aan de boodschapper kan het nooit kwaad om in een gesprek of bepaalde momenten hiervan te levelen waar nodig. In dit geval geldt dat veel oefenen je vaak steeds beter maakt.